رله کنترل بار پارس فانال | پارس فانال

رله کنترل بار پارس فانال
رایگان
رله کنترل بار پارس فانال (محافظ موتور) تجهیزی است که از موتور در برابر اضافه بار، دو فاز شدن، اتصال در هر نقطه از مسیر مصرفی جریان حتی در داخل موتور و اختلالات داخلی موتور محافظت میکند. روی این رله ها یک تایمر قابل تنظیم وصل میشود تا در زمان استارت موتور (موتورها در ابتدای کار جریان زیادی جهت راه اندازی دریافت می کنند)  فعال نشود و پس راه اندازی موتور (عبور از اضافه جریان اولیه) رله دوباره فعال شود. به علاوه یک ولوم  قابل تغییر برای تنظیم جریان مجاز موتور در حین کار بر روی این رله قرار دارد. رله کنترل بار پارس فانال در بین برندهای ایرانی و خارجی به دلیل داشتن کیفیت بالا و عملکرد مناسب از محبوبیت زیادی برخوردار است.