پدال چدنی ساده | پارس فانال

پدال چدنی ساده
رایگان
پدال چدنی ساده پارس فانال، با بدنه محکم و مقاومت بالا تولید شده است که دارای کیفیت بسیار بالا و عملکرد مناسب برای استفاده در محیط های صنعتی میباشد. پدال صنعتی به معنی اهرمی بوده که برای کنترل دستگاه از نیروی انسانی استفاده میکند. پدال چدنی ساده پارس فانال فاقد محافظ است.