رله آندر ولتاژ پارس فانال | پارس فانال

رله آندر ولتاژ پارس فانال
رایگان
رله آندر ولتاژ پارس فانال تجهیزی است که در کنار کلید اتوماتیک نصب میشود و در صورت افت ولتاژ، کلید را به صورت اتوماتیک قطع میکند. رله آندر ولتاژ پارس فانال دارای حساسیت بسیار بالا و کیفیت مطلوبی بوده و به همین منظور توجه بسیاری از مصرف کنندگان را به خود جلب کرده است.