رله شنت پارس فانال | پارس فانال

رله شنت پارس فانال
رایگان
رله شنت پارس فانال جزو تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک می باشد. رله شنت کنار کلید اتوماتیک نصب میشود و در صورتی که به ترمینال‌های آن نیرو اعمال شود به صورت مکانیکی بریکر را قطع می‌نماید.