کلید محافظ جان
کلید محافظ جان (RCD) در برابر نشتی های بسیار اندک که حتی با فیوز  قابل شناسایی نیست حساس است. (با توجه به حساسیت کلید مورد استفاده) که از برق گرفتی و یا آتش سوزی جلوگیری میکند. کلید محافظ جان در چند دهم ثانیه مدار را قطع میکند و به این شکل از جان افراد در مقابل برق گرفتگی و خرابی تجهیزات محافظت میکند.انواع کلید محافظ جان
کلید محافظ جان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
کلید محافظ جان معمولی
کلید محافظ جان الکترونیکی
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک
کلید محافظ جان ترکیبی مگنتیک

کلیدهای محافظ جان که در مصارف خانگی استفاده میشوند عموما تک فاز و به صورت دو پل (فاز و نول) میباشند.
کلید های مورد استفاده در صنعت سه فاز و به صورت چهار پل است که میتوانند به همراه نول و یا بدون نول (در سیستم های سه سیمه) بکار برده شوند.
کلید های محافظ جان عموما دارای حساسیت از 10 میلی آمپر تا 300 میلی آمپر تولید میشوند. که حداکثر در 200 میلی ثانیه قطع میشود.

نحوه عملکرد کلید محافظ جان
نحوه عملکرد کلید محافظ جان به این صورت است که با مقایسه جریان سیم های رفت و برگشت در مدارهای تکفاز اگر متوجه نشتی هر چند اندک که حتی با فیوز هم قابل شناسایی نیست شود، کمتر از چند صدم ثانیه مدار را قطع کرده و تا زمانی که اختلاف جریان (نشتی جریان) برطرف نشود اجازه وصل مجدد جریان و راه اندازی مدار را نمیدهد. کلید محافظ جان نمیتواند تجهیز مناسبی در برابر اتصال کوتاه و یا جریان بیش حد باشد. برای محافظت بیشتر باید از فیوز مینیاتوری در مدار استفاده کرد. کلید محافظ جان به دلیل خودداری از نشتی جریان میتواند علاوه بر حفظ جان افراد از تجهیزات صنعتی هم محافظت کند. اگر کلید محافظ جان حساسیت برابر با 30 ملی آمپر داشته باشد برای حفاظت از جان و اگر حساسیت آن بیشتر باشد، برای حفاظت از تجهیزات صنعتی استفاده میشود.      
طریقه نصب فیوز محافظ جان
انتخاب کلید محافظ جان متناسب با محل مورد استفاده اولین قدم برای نصب این تجهیز است. کلید محافظ جان تکفاز، دارای 4 ترمینال میباشد که دارای دو ورودی جریان و دو خروجی جریان است . ترمینال نول با حرف N و ترمینال فاز با حرفL  مشخص شده است. سیم نول به ترمینال Nو سیم فاز به ترمینال Lوصل میشود. کلید محافظ جان سه فاز دارای چهار پل است که (سه فاز و نول) ترمینال نول با حرف Nو فاز با اعداد معین شده است. برای جلوگیری از ورود اجسام بیرونی درجه حفاظت کلید برابر با 40IP میباشد. با توجه به محل نصب کلید محافظ جان سیم های ورودی و خروجی میتوانند از پایین و یا بالا متصل شوند و این مسئله تاثیری در کارکرد کلید نخواهد داشت.
 
 کلید تست محافظ جان
برای تست کلید محافظ جان یک کلید با حرفT  روی آن حک شده است. برای اطمینان از عملکرد این تجهیز در ورودی مدار، میتوان از کلید تست استفاده کرده و برق مدار، در صورت درست عمل کردن کلید محافظ جان، قطع میشود.
 
تستر محافظ جان

برای تست عملکرد کلید محافظ جان و اطمینان از سالم بودن آن از تستر کلید محافظ جان استفاده میکنیم. عملکرد این تجهیز به این صورت بوده که با استفاده از ولوم (پیچ تنظیم) مقدار نشتی مورد نظر را انتخاب و دو شاخه تستر را به برق میزنیم. در این مرحله سه چراغ بر روی دستگاه روشن میشوند. در صورت وصل بودن ارت و سلامت کلید محافظ جان، با فشردن کلید تست دستگاه برق مدار باید قطع شود.

مشخصات فنی کالید محافظ جان